OTOCOST GİZLİLİK POLİTİKASI

Lütfen www.otocost.com adresli site ve Otocost uygulamamızı kullanmadan önce bu sözleşmeyi okuyunuz. Site ve uygulamamız bir ATL Teknoloji Limited Şirketi (” OTOCOST “un) malıdır ve onun tarafından işletilir. Araç değerleme, geçmiş değerlemeleri inceleme, kilometre sorgulama ve Tramer sorgulama ürün, servis ve hizmetleri sunma amacıyla faaliyet gösteren bir platform olan Otocost kullanıcıların gizliliğine büyük bir önem vermektedir. Site ve uygulamalarımızı ziyaretiniz, kayıt olmanız ve kullanma sürecinizde paylaşılan ve toplanan siz kullanıcılara ait bilgiler ve bunlarla ilgili usul ve esasları açıklar.

OTOCOST, site ve uygulaması üzerinden elektronik ortamdan ilettiğiniz kişisel bilgiler, üyelerimizle yapılan “Kullanım Sözleşmesi”ndeki amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Gizlilik Politikamız, site ve uygulamada sunulan Kullanım Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçasıdır ve

uygulama ve siteye erişmekle, ziyaretinizle ve ya sunduğumuz hizmetlerden faydalanmakla bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılırsınız. Politikamızı kabul etmediğiniz taktirde, platformu kullanmaktan vazgeçiniz.

Sunulan hizmetlerden yararlanmakla ve site ve uygulamayı kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul ettiğiniz anlamına gelir

BİLGİLERİN TOPLANMASI

Uygulama ve sitemizin olması gerektiği gibi çalışır şekilde servisler sunabilmesi amacıyla siz kullanıcılarımızdan toplanması zorunlu bilgilerimiz aşağıdadır:

Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler

  • Hesap kaydı ve kayıt sırasında; ad, soyad, e-posta adresi, satın alma aşamasında, TC kimlik numarası, telefon numarası, adres, banka hesap bilgileri ve IBAN
  • Profil oluşturma aşamasında Kullanıcı’nın kendi tercihi ile kendisi ile ilgili paylaşacağı konum, ilgi alanları, yaşam tarzı, alışkanlıkları gibi ek bilgiler, fotoğraf ve videolar.
  • Ödeme sırasında ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen kart numarası ve diğer bilgiler.
  • Otocost ile iletişime geçildiğinde verilen bilgiler.
  • Otocost’u kullanırken imkan sunulması halinde, başka kişiler hakkında paylaşılan bilgiler.
  • Otocost site ve uygulaması üzerinde imkan sunulması halinde, diğer Kullanıcılarla etkileşim ve paylaşılan içerikler.

Üçüncü kişiler tarafından Platform’a sağlanan bilgiler

  • Otocost servislerini kullanırken diğer Kullanıcılar’ın paylaşacağı bilgiler.

Platform tarafından toplanan bilgiler

  • Oturum açma bilgileri, kullanıcının kullandığı fonksiyonlar, girdiği etkileşimler, IP adresi, cihaz türü ve bilgileri, konum bilgileri.

BİLGİLERİN KULLANIMI VE PAYLAŞIMI

Üyelik ile veya çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle kullanıcılarla ilgili bir takım kişisel bilgiler işin doğası gereği toplanmaktadır. Her halükarda bu ve diğer tüm eylemler, 6698 sayılı yasaya ve sitede yayınlanan Kişisel verilerin Korunması Taahhüdüne ( KVKK taahhüdü)   uygun yapılmaktadır. OTOCOST kişisel verilerin gizliliğine önem veren bir platformdur. Hiçbir şekilde kişisel verileriniz, 3. Kişi ve kurumlarla paylaşılmaz.

Kullanıcılar yayınladığı içeriklerden veya beyan ettiği bilgilerin doğruluğundan, güncelliğinden ve hukuka uygunluğundan kendileri sorumludur. OTOCOST hukuka aykırı bir içeriğin varlığından haberdar olması halinde bu içeriği yayından kaldırabilir. Ayrıca kullanıcılar uygulamadaki eylem ve faaliyetlerinin yasalara uygun olmasından ve birbirleriyle kurdukları iletişimden kendisi sorumludur.

Kullanıcıya ait bilgiler; şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, dolandırıcılık da dâhil olmak yasa dışı etkinliklerin tespiti, önlenmesi, soruşturulması, hizmet ve tanıtımların sunumu, analizi, yönetilmesi, geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi, Kullanıcıların kimlik tespitinin yapılması, OTOCOST’a ait site ve uygulamanın geliştirilmesi, kişiselleştirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, üyelik sonrası destek, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, üyelik kaydı ve ödemelerin işleme konulması amaçlarıyla kullanılır. Bu bilgiler, finans süreçleri için ilgili iş ortakları ile, pazarlama, reklam, iletişim, güvenlik, altyapı ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunulması; hizmetin özelleştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve optimize edilmesi; kredi kartı veya diğer ödeme yöntemlerinin sağlanması, müşteri hizmetleri sunulması adına üçüncü kişiler/şirketler ile paylaşılabilecektir.

OTOCOST, sizlerin gizliliğinizi korumak ve sunduğu tüm hizmet ve servislerden maksimum faydalanmanız adına, veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere, veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. OTOCOST, kendisine ilettiğiniz bireysel / kurumsal verileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve kullanılmasına izin vermeyecektir.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde sizinle temas kurmak için de kullanılabilir. OTOCOST tarafından talep edilen bilgiler veya sizin sağladığınız bilgiler veya uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; OTOCOST ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Kullanım Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Sitede ve uygulamada reklam neşrolunması halinde, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece OTOCOST’un Tanımlama Bilgilerinin kullanılmasını kapsar, bunlar dışındaki herhangi bir reklam verenin Tanımlama Bilgilerinin kullanılmasını kapsamaz.

OTOCOST’a üye olmak için üçüncü taraf sosyal medya sitelerindeki hesaplarına erişim izni verilmesi halinde kullanıcı, bu sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kullanıcı kendisi sorumludur. 3. Parti web sitelerinin gizlilik politikalarını değiştirmesi durumunda oluşacak veri kayıpları, sistem açıkları gibi güvenlik ihlallerinden ve doğacak zararlardan OTOCOST sorumlu tutulamaz.

Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. OTOCOST, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini OTOCOST’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.

OTOCOST, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

a.Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

b.OTOCOST’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

c.Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

d.Kullanıcıların hak veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

Site ve uygulama üzerinden yaptığınız alışverişler sırasında toplanan kredi kartı bilgilerinin, satın alınan ürün ve hizmetlerin faturalandırılması amacıyla kullanılacağını ve satın alma işleminin gerçekleşebilmesi için bankalarla ve kredi kartı şirketleriyle, aracı ödeme kuruluşu ile paylaşılabileceğini kabul edersiniz.

Kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileriniz OTOCOST tarafından saklanmamakta ve doğrudan bankaya ve aracı ödeme kuruluşuna gönderilmektedir. OTOCOST, bilgi kaybını ve verilerin izinsiz ele geçirilmesini engellemek için en yüksek güvenlik önlemlerini sistemlerinde bulundurmaktadır. Kart bilgileriniz sisteme kaydederek ödeme yapmak isterseniz bu bilgiler, (ödeme kuruluşunun tam ünvanı) PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş altyapısı ile güvenli bir şekilde saklanmakta olup, kart bilgilerinize hiçbir şekilde OTOCOST erişememektedir.

Bu kişisel bilgiler, işbu sözleşmede belirtilen haller dışında sözleşme amacına aykırı olabilecek istenmeyen kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır ve ele geçirilmesini önlemek amacıyla üyelerin tüm kişisel bilgileri SSL Secure sistemi ile şifrelenerek korunmaktadır.

OTOCOST, tarafından Site ve uygulama içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, OTOCOST, ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

GÜVENLİK

OTOCOST, Gizli bilgileri, özel ve gizli tutmayı, gizli bilgilerin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamayı, sır saklama yükümlülüğü altında taahhüt eder ve gizli bilginin kamuya açılmasını, yetkisiz kullanımını, bir kişiye ifşasını önlemek için her türlü teknik, hukuki ve yönetimsel tedbiri alır.

İnternetin doğası gereği yüzde yüz garanti anlamına gelmemekle birlikte, OTOCOST, kontrolü altında Kullanıcılara ait olan bilgilerin kaybolması, kötüye kullanılması, izinsizce 3. Kişilerin eline geçmesi, imha edilmesi, değiştirilmesi gibi eylemlere karşı gerekli her türlü idari, teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini uygular. OTOCOST ile ilgili herhangi bir güvenlik açığı olduğunun düşünülmesi halinde, lütfen [email protected] email adresi üzerinden iletişime geçiniz.

KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLER VE BUNLARIN KULLANIMI

OTOCOST ve ona bağlı internet sitelerinde ve uygulamalarda olası muhtemel sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilmesi için, platformun kullanılabilirliğini iyileştirmek için ve pazarlama amaçlarıyla, gerektiğinde kullanıcıların IP adresi, coğrafi konumu, tarayıcı türü, yönlendirme kaynağı, ziyaret süresi ve sayfa görüntüleme sayısı gibi bilgiler toplanabilir. Bu veriler / bilgiler, OTOCOST tarafından kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir.

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELER VE YÖNLENDİRME

OTOCOST ve ona bağlı internet siteleri ve uygulamalar içerisinden, OTOCOST tarafından işletilmeyen başkaca sitelere link(bağlantı) verilebilir ve kullanıcı tıkladığında üçüncü parti sitelere yönlenir.  Anlaşmalı olduğu 3. tarafların reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. OTOCOST, Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. OTOCOST, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların, gizlilik ve güvenlik uygulama ve politikalarına, ürün ve hizmetlerinin içeriğine, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

ÇEREZLER

Kullanıcılar’ın site ve uygulama kullanım bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanılarak elde edilebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site ve uygulama hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası,  siteyi ve uygulamayı kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi ve uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sistemde, sitede ve uygulamada kaldıkları süre hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.

Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

OTOCOST Çerez Politikası’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

DEĞİŞİKLİKLER

OTOCOST kendisine bağlı internet site ve uygulamasında <iletişim> başlıklı sayfada belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri beslemeler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman, tek taraflı olarak yapma hakkına sahiptir. OTOCOST değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Platformda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler. Gizlilik Politikası sayfasını takip ve kontrol etmek, kullanıcının yükümlülüğündedir. Kullanıcı, Gizlilik Politikası’ndaki herhangi bir değişiklik sonrası Platform’u kullanmaya ve hizmetlerden faydalanmaya devam ederse, değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

BİZE ULAŞIN

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için aşağıdaki adrese email gönderebilirsiniz. Bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Unvan ( Veri Sorumlusu) : ATL Teknoloji Limited Şirketi

Adres : İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sk. No:43 Kat :3/A Ataşehir – İstanbul

Eposta: [email protected]

Mersis: 0102090033100001

Kişisel Verileri Koruma Kanunu