OTOCOST ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. TARAFLAR VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI ile SATICI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. ALICI ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ilişkin bilgileri ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri üyeliğinin bağlı olduğu “Profil” sayfasından takip edebilecektir.  Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi OTOCOST tarafından kayıt altına alınmakta olup, ALICI dilediği zaman “Sözleşmeler” sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir.

 1. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI

:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Bakan

:

Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık

:

Ticaret Bakanlığı’nı,

Otocost ( SATICI )

:

Kendisine ait platformda, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal/hizmet sunan ya da sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 3. maddesinde bilgileri bulunan ATL Teknloji Limited Şirketi’ni ifade eder.

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Kanun

:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Platform

:

Otocost’e ait otocost.com adlı internet sitesini ve Otocost adlı mobil uygulamasını,

Sipariş Veren

:

Bir mal veya hizmeti Otocost’a ait otocost.com adlı internet sitesi veya Otocost adlı mobil uygulaması üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Sözleşme

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

Taraflar

:

SATICI ve ALICI’yı,

Ürün veya Hizmetler

:

Araçların kilometre ve Tramer bilgilerine dair sorgulama hizmetleri ve bunlara dair elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan raporları ifade eder.

Yönetmelik

:

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

 1. SATICI BİLGİLERİ

Satıcı İsim/Unvanı

:

ATL Teknoloji Limited Şirketi

Satıcının Açık Adresi

:

İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sk. No:43 Kat :3/A Ataşehir – İstanbul

Satıcının Telefonu

:

0 216 880 00 34

Satıcı Mersis No

:

Satıcı E-Posta

:

info@otocost.com
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMETLERİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL), ÖDEME VE TESLİM/İFA ŞARTLARI

4.1. Ürün/hizmetlerin temel özellikleri hem ilgili ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün/hizmet Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

Toplam

* otocost.com internet sitesinden gerçekleştirilen satın almalarda hak kazanılan toplam indirim tutarı, taksit farkı tutarı gibi hususlar birlikte yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teslimat Adresi

:

Teslim Edilecek Kişi

:

Satıcının Telefonu

:

Fatura Adresi

:

Sipariş Tarihi

:

Teslim Şekli

:

Ödeme Şekli ve Planı

:

Teslim/ifa Şartları ürün/hizmet sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

 1. CAYMA HAKKI

5.1.ALICI hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin On dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak mal/hizmeti iade edebilir. Buna dair bildirimini web sitesi üzerinden SATICI’ya ulaştırır ve SATICI bu beyan kendisine ulaşınca 14 gün içinde ALICI’ya bir masraf yüklemeden bedel iadesi yapar ve ALICI’da iadeden itibaren 10 gün içinde malı SATICI’ya geri gönderir. Cayma süresi içinde malı kullanım talimatlarına uygun kullandığı halde bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. Ancak bu hakkın burada düzenlenen ‘cayma hakkının kullanılamayacağı haller’ çerçevesinde kullanılmamış olması gerekir.

5.2. Platform üzerinden sunulan ücretli hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerdendir ve cayma hakkı kullanılamaz veya ilgili hizmetler için bedel iadesi talep edilemez.

5.3. Satın alınan hizmetin sunulmaya başlanmamış olması halinde alıcı, sözleşmeyi satıcının onayı ile sonlandırabilir. Satıcı, Alıcı için işlemlere başlamışsa veya Alıcı platform üzerinden ödeme yapmışsa hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve artık iptal ve iadesi istenemez.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

6.1. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

6.2. Sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler, ‘’ kapsamında olması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

6.3. Otocost’a ait Platform üzerinden Tramer sorgu ve Kilometre sorgulama hizmetlerinin satın alınması durumlarında bahse konu siparişlerde cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu siparişler bakımından internet sitesi üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

7.1. Sözleşme konusu her bir satışa konu hizmet, site/uygulama üzerinden satın alınması ile anında  ancak herhalükarda yasal süre zarfında30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ifa edilir ve ilgili Tramer sorgusu ve Kilometre sorgusuna dair sonuçları içeren raporlar Alıcı’nın eposta adresine teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı’nın edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme’yi feshedebilir.

7.2. Platformda “tahmini ifa tarihi” şeklinde belirtilen ürün ve hizmetlerin, teslimat/ifa tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu hizmetler üçüncü taraf işortaklarımız aracılığı ile verilmektedir ve onlardan kaynaklı gecikmelerden OTOCOST sorumlu değildir. Ancak gecikme durumu ALICI’ya bildirilir. Gecikmenin 30 günü aşması halinde ücret iadesi yapılır. Ancak bu süreden önce ödeme ile ifaya başlandığı için iptal ve iade gerçekleştirilemez.  Bu hizmetlerin sonucunda ortaya çıkan raporların kar, gelir ve doğruluk garantisi bulunmayıp, bu raporlar ilgili piyasa verilerine dayanarak hazırlanıp otomatik olarak ve olduğu gibi sunulan verilerden oluşmaktadır.

7.3.ALICI’nın ifa edilen hizmet sonucunda çıkan raporları hiç teslim almaması veya geç teslim almasından veya bu raporların oluşması için kullandığı verilerin hatalı /eksik olması sebebiyle raporun beklediği sonucu vermemesinden, raporları kullanmamasından, açmamasından ve bunlardan kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Bu durumda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu hallerde ALICI’nın hizmetin ifası sonrasındaki raporu geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile raporların ALICI’ya ait eposta adresinde veya uygulamadaki raporlar kısmında beklemiş olması sebebiyle oluşan herhangi bir gider ya da zarardan SATICI sorumlu değildir.

7.4. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Hizmetin ifasından önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda ifadan önce hizmet bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI’nın sözleşme konusu hizmeti ifa yükümlülüğünün sona erer. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

7.5.  Satıcı, mücbir sebeplerle hizmeti süresinde sunamaz ise durum 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak bildirilir ve bu durumda Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Sipariş Satıcı tarafından iptal edilirse Alıcı ödemesini nakit yapmış ise iptalden itibaren 14 gün içinde nakden, kredi kartıyla yapmış ise ve iptal ederse iptalden itibaren 14 gün içinde ilgili hizmet bedeli bankaya iade edilir.

7.6. Satın alınan hizmetin sunulmaya başlanmamış olması halinde alıcı, sözleşmeyi satıcının onayı ile sonlandırabilir. Satıcı, Alıcı için işlemlere başlamışsa veya Alıcı platform üzerinden ödeme yapmışsa hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve artık iptal ve iadesi istenemez. Sipariş iptallerinde ürün/hizmet bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve hizmet bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 (üç) haftayı bulabilmektedir).

7.7. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin/hizmetlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR ŞARTLAR

8.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri Otocost, Otocost iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

8.2. ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Otocost tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Alıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

8.3. Alıcı tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Otocost tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.4. ALICI, Otocost’a belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Otocost’a her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

8.5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Otocost’un anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Otocost’a aittir.

8.6. Platform’dan ulaşılan diğer site ve uygulamalarda kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Otocost sorumlu değildir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Yukarıdaki bilgiler uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.